søndag, mars 09, 2008

Seier til Zapatero i kveld

I kveld ble det klart at det spanske arbeiderpartiet gikk seirene ut av valget i Spania i dag, hvor de får 171 representanter i Kongressen, mot Partido Popular (PP) som får 150 representanter i Kongressen, og CiU (kalanske liberalister) fikk 10 representanter. Uansett hvem CiU velger å samarbeide vil de ikke stå i noen vippeposisjon, som de gjorde i 1996. PSOE kan styre behagelig alene. De andre partiene som er alle minipartier fikk følgende resultat: Baskiske nasjonalister (Partido Nacionalista del Pais Vasco) fikk 6 plasser.Izquierda Unida (SVs søsterparti i Spania) fikk 3 plasser. Esquerra Republicana Catalana (katalansk republikansk vestreparti) fikk 3 plasser.BNG (Bloque Nacionalista Galego - galiciske nasjonalister) fikk 2 plasser.Coalision Canaria og Partido Nacionalista Canario fikk 2 plasser. Union Progreso y Democracia (Unioen for fremskritt og demokrati) fikk 1 plass. Naffaroa Bai fikk 1 plassNueva Canaria - Centro Canario ( kanariske nasjonalister) fikk 1 plass. Til slutt var det altså var 87 andre lister og partier, hvor 40 av disse fikk 0 % oppslutning! Blant de som ikke ble representert i Kongressen finner man La Falange Española de la JONS som er Francos gamle parti. De fikk ca. 7000 stemmer i hele Spania, mest gamle folk selvsagt kan man anta.

tirsdag, februar 19, 2008

Sagging er lik blotting


I straffeloven er det et forbud mot blotting, men allikevel lukker man øynene for den "masseblottining" som skjer på norske skoler. Det skjer i form
av den heller ekstreme "sagging" norske skolegutter syntes er så kult. Det har da aldri vært særlig kult å vise rompesspreken til alle og en hver. Jeg kan ikke skjønne hva foreldrene egentlig tenker på ved at de lar sine sønner i det hele tatt gå ut døren med buksen nede på ræven. Det er noe i veien med holdningene til folk. Det er ikke rart at læreevnen til norske elever er synkene når det virker som det er viktigere å se ”såkalt kul” ut med buksen ned på ræven enn å lære det som skal læres. Resultatet av dette er ikke særlig kult. Hadde man innført forbud mot sagging i norske skoler tipper jeg resultatene hadde blitt mye bedre. Det har med fokus på det som er viktig og det er skolefagene, som ikke lar seg forene godt med å ha buksen ned på ræven. En må ha skjerpings på dette.

(Dette innlegget kom på trykk i dagens summetone, underskrevet ”en som ikke kan fordra sagging”

Jeg kan jo føye til at jeg er ikke den eneste som har tenkt disse tankene, jeg fant blant annet denne artikkelen i Aftenposten.

Amerikanerne må ut av Irak

Jeg var hos frisøren i dag, hos min irakiske frisør. Mens jeg satt der i stolen og ble barbert på hode, begynte vi å snakke om situasjonen i Irak. Som jeg lenge har ment, var vi enige om at amerikanerne må ut av Irak. Men det jeg ikke visste var at i Irak er det 18 fylker, og amerikanerne har kontroll over 3 av de. I alle disse tre fylkene (Baghdad og to til) er det problemer med bombing og selvmordsbomber og borgerkrigslignende tilstander, mens i de resterene 15 fylkene som er kontrollert av den irakiske regjeringen er det relativt rolig. Med andre ord, amerikanerne er ikke i stand til å få fred i Irak, dvs. i disse tre fylkene, blant annet Baghdad. I Basra, helt i syd derimot er det adskillig bedre, og der har britene kontrollen. Så konklusjonen må være ”Amerikanerne ut av Irak NÅ!

Uansett, vil det aldri bli verre om amerikanerne trekker seg ut nå. Det er uansett verdt å prøve.

fredag, februar 15, 2008

Ja til Stalin på Rådhusveggen


At folk reagerer med slikt sinne over at Warloes vil pryde Rådhusveggen med et portrett av Stalin for en liten periode finner jeg komisk og et tegn på at en småborgelig tankegang er rådende. Folk glemmer å vurder kunsten, om det visuelle uttrykk er godt eller ei, de ser bare på hvem som er avbildet. At Stalin er avbildet mener jeg har mindre å si så lenge det er god kunst. Videre forstår ikke folk kunstens funksjon. Det er ikke alltid kunstens funksjon er å formidle verdier vi assosier oss med, men også verdier vi ikke assosier oss med. Rådhuset gir uansett avbilding av Stalin eller ei, assosiasjoner til den såkalte stalinarkitekturen, sånn sett er Rådhuset perfekt for dette formål.

Warloe kan med sitt iniativ tvinge frem en dekorering av Rådhuset slik at det blir mindre stygt, da det har vært en skam for byen siden det ble bygget. Hva med et kjempe veggmaleri på permanent basis over hele veggen?. En kunne utlyse konkurranse blant kunstnere? Ikke bare nødvendigvis nasjonalt, men internasjonalt, slik at Rådhuset kunne bli et signalbygg i positiv forstand, og ikke slik det er nå. Warlos tiltak er et positivt tiltak for Bergen, folk må tenke positivt. Dette er et positiv tiltak, og jeg gleder meg til det kommer opp, hvis det blir en realitet.

(Dette innlegget med noen avkortninger kom på trykk idag i summetonen i BA)

søndag, desember 30, 2007

Målmannen (bloggen) med Storstrand i spissen blander kortene og komme med syke påstander

I de siste månedene har det vært en god del debatt på bloggen Målmannen, ledet an av Lars-Toralf Storstrand som i diverse bloggpostninger og bloggkommentarer kommer med en rekke usakelige påstander om partier og institusjoner, samt at han for ca. 15 år siden lagde en liste over såkalte samfunnsfiender hvor han kalte blant annet Gro Harlem Brundtland for en landssviker, trolig pga. EU-saken. Det er nok delte meninger om Gro Harlem Brundtland, men landssviker har hun aldri vært.

Påstandene han har kommet med er:

"NRK forsvarar av kristne verdiar? Kvifor er dei då anti-liberalistiske? Nei, gut, NRK er eit marxistisk maktreir, som rymer alle former for sosialisme, inklusive gamalnazistar."

"Nasjonalsosialisme er vìnstre-sentrum-politikk, og hev alltid vore det. Det hev aldri vore høgrepolitikk."

"Når det gjeld Høgre, voro dei upphaveleg eit borgarleg parti, men er no heilt fanga av (sosialistisk) planøkonomi, og fylgjer Keynes' sine tankar vidt og breidt." I tillegg sier han at Steinerskolene (som jeg har vært elev ved) er fulle av sosialister. Til dette har jeg å si at det nok er svært få AP-velgere blant folk på Steinerskolene.


At han mener at nazismen er en høyreideologi kan ikke gjentas for ofte, men denne bloggen her forkaster Storstrands sløkkete hypotese.

Mer syke ideer skal en lete lenge etter, særlig at han kaller alle han ikke er enige med for enten nazister, kommunister, sosialister eller komunister, og kaller Arbeiderpartiet for "nazipartiet Arbeiderpartiet". Blogg er blogg, men et sted burde det gå en grense for Lars-Toralf Storstrand også.

lørdag, desember 29, 2007

Kurdisk dans

Jeg har alltid vært fasinert av kurdisk dans, ikke bare fordi kurderne også bor i Iran, men fordi dette er en dans som danses i hele Middelhavsområdet under forskjellige navn, men det er samme dansen. I Katalonia i Spania kaller de den for Sardana, i Hellas kaller de den for Zorba og i Kurdistan kaller de den for Hawrami. Dansen er også fengene, selv om man kanskje ikke forstår teksten. En forstår hvorfor dersom en ser på denne videoen fra YouTube. Når det gjelder Hawrami, så skal den alltid danses med kurdiske klær.

tirsdag, desember 25, 2007

Kurdish tax-free shop!

Mange tenker at i islamske land, som Iran drikkes det ikke alkohol, noe som er et syn en bør revurdere etter å ha sette denne filmen om alkoholsmugling i Iran ( på denne linken), hvor prisene til og med er billigere enn i Norge hvor en Abslutt Peach koster 140 kroner, mot 269 på polet i Norge.

http://www.youtube.com/watch?v=AkL91MFMJPg

Filmen sier jo også noe om prisnivået i Norge uansett hva man mener om norsk alkoholpolitikk.

Jeg vil gjerne høre kommentaren?

fredag, november 30, 2007

Feilslått boligpolitikk

En kan stadig lese leserinnlegg om hvordan løse trafikkproblemene og problemene med kollektivtrafikken i Bergen. Det en må innse er politikerne i Bergen førte en helt feilaktig boligpolitikk på 50- og 60-tallet, med en altfor svak fortetningspolitikk, fordi en ville oppfylle enhver bergenser ønske om enebolig med hage. En slik politikk er ikke særlig hensiktsmessig i en by som Bergen, hvis en skal tenke helhetlig. Grunnen er at avstandene blir lengre, dermed også øker trafikken. Hadde en bare presset alle innenfor Byfjellen, bygget i høyden, som klart hadde presset frem et fullgodt skinnegående kollektivtilbud . Hadde en gjort som blant annet i Barcelona som i areal mindre enn Bergen, men har en befolkning på 1,7 millioner mennesker hvor de fleste bygg har 8 etager. Spørsmålet er om det er mulig å reversere den spredning av bebyggelsen som har funnet sted siden 1960-tallet? Ja, mener jeg. Hvis en innfører byggestopp i alle områder mer enn f.eks 5 km fra sentrum, stoppe all utbygging av veier ut av bergen f.eks Sotrasambandet, sørge for folk ikke nærmest blir belønnet for pendle fra en bydel til en annen. Tar politikerne disse grepene vil det i løpet av noen tiår føre til at befolkningen innenfor byfjellene vil øke med kanskje rundt 50%. Dette vil jo selvsagt lage et bedre marked for skinnegående kollektivløsninger og biltrafikken vil selvsagt minke.

(dette innlegget sto på trykk i summetonen i dag)

søndag, november 25, 2007

Er folk bare sløkket i hovve!

Er folk bare sløkket i "hovve" eller bare virker det slik? Det må være en logisk brist hos folk når de vet at det er en jævlig kø til og fra Sandsli og rekke andre steder i Bergen. Og det blir ikke bedre av at folk tar bilen uten særlig vilje til å ta buss. Byrådet må ta radikale grep nå. Steng Burmaveien, Sælenveien og Ytrebygdveien for all trafikk mellom 630-9, og mellom 15 og 17 untatt kollektivtrafikk. Da vil en tvinge mange flere til å ta bussen. Dette er ihvertfall verdt et forsøk. Hvis det blir en suksess kan en gjøre det samme andre steder i bergen.

T-bane fremfor bybane

Tidligere har jeg skrevet leserinnlegg som tar til orde for å bygge T-bane istedet for bybane. Mine hovedargumenter er farten en eventuell bybane vil kunne oppnå i forhold til en T-bane. Andre viktige argument er tiden det tar å utrede byggingen, mer omfattende konsekvensutredninger, flere høringer osv. som fører til mer tid blir brukt, og i løpet av den tiden øker prisene fordi materialkostnader, arbeidskostnader og andre kostnader stiger.

Mange av de kostnadene som ikke er direkte knyttet til bygging av banen vil man slippe ved å bygge en T-bane, fordi man da bare skal grave seg under jorden i alle himmelretninger man ønsker, uten særlig med høringer, konsekvensutredninger osv. Og fartenpå banen vil kunne øke radikalt, fra rundt 70 km/t til rundt 130 km/t eller mer, alt etter hvilket banesystem man velger.

Dette er bygging for framtiden. En bybane er jeg ikke sikker på vil oppnå de ønskede effekter, selv om man har gode erfaringer fra en rekke europeiske byer. Problemet er ikke at Bergen er for liten, men for stor, ikke befolkningsmessig, men geografisk. Av denne grunn trenger man hurtiggående skinnegående kollektivtilbud hvor en kan bevege seg fra Flesland til Steinestø eller Sartor Senter til Arna i løpet av 20-25 minutter.

Bybanen som er planlagt, vil nok bruke rundt 1 time og 30 minutter på disse strekkene. Derfor må Byrådet og Bystyret ta dette problemet seriøst omgående. Det er ikke for sent å snu. Bybanens fart vil bli et stort problem, særlig mot Åsane og Bergen Vest hvor det er mange lange strekk uten bebyggelse. Få i Loddefjord vil benytte Bybanen dersom det skal ta 45 minutter til sentrum, mot 8 minutter med bussen eller 5 minutter med bilen. Tilsvarende problemer vil en nok ha i Åsane. Derfor bør T-bane i det minste vurderes.

(dette innlegget sto på trykk i BAs summetone 24. november)

Er du enig i dette? Signér dette oppropet http://www.opprop.no/opprop.php?id=metro

onsdag, november 21, 2007

Dobbel statsstøtte

Dobbel støtte til trossamfunn
I dagens Norge er det slik at alle trossamfunn utenfor statskirken, mottar en statsstøtte målt etter antall medlemmer. Som en demokratisk rettighet er det rett at de får dette. Problemet er at de også mottar støtte som frivillig organsiasjon også målt etter antall medlemmer. Konsekvensen er at en som ønsker å bruke fritiden på å gå i en slik frimenighet, karismatisk menighet eller muslimsk forening vil motta adskillig mer statsstøtte enn en som velger å spille fotball, drive med friidrett, være med i speideren eller gå i buekorps. Grunnen er at de religiøse foreningene mottar statsstøtte fra to ”potter”, mens idretten, speiderbevegelsen eller buekorpsene mottar bare fra en ”pott”. Dette er direkte urettferdig. Derfor bør hele ordningen med særskilt statsstøtte til religiøse foreninger utenfor statskirken avvikles helt. I stedet bør man samle pengene i én støtteordning for både religiøse foreninger- og frivillige organisasjoner. Ordningen med særskilt statstøtte til trossamfunn eksisterer til tross for at mange i AP, uttrykkelig er enig med meg, men ingen tør å si hva de mener i frykt for å miste posisjoner. Grunnen til dette er at AP for lenge siden har ”lagt seg på rygg” for de kristelige fundementalistene, som hver gang noen tar til orde for å fjerne denne ”gullkantede” statsstøtten, lager ”baluba”. At hva et listefyll skulle mene, skule interessere pressen er for meg et mysterium. Hvis jeg skal antyde grunner er at disse fundementalistene er livredde for at ordningen avvikles, da ordningen er økonomisk meget gunstig for dem. Derfor er det underlig at AP ikke tør fjerne denne statsstøtten, når flere Apere er medlem av Human-Etisk forbund. Ja, det virker jo nesten som at mitt eget parti ser det som mer samfunnsnyttig å gi religiøse foreninger mer penger enn idrettslag, speidertropper og buekorps, akkurat som om vi bodde i ”Kirkestaten Norge”. Hovedpoenget mitt er at støtte må gis utfra hva som gir samfunnsmessige ringvirkninger, og da må religiøs aktivitet sidestilles med idrett og annen deltagelse i frivillige organisasjoner.

Mathias Reither

tirsdag, november 20, 2007

Fjern NRK-lisensen

Hver vår og høst betaler vi i dag rundt kroner 1000 i Kringkastingsavgift, for å ha TV. Dette er etter mine begreper en absurditet av format, selv om det finnes argumenter for det, men som definitivt er gått ut på dato. Noen av argumentene er at NRK skal være en reklamefri TV-kanal som en motvekt til de kommersielle TV-kanalene. At NRK er reklamefri er en sannhet med store modifikasjoner. Hvert år når det arrangeres de store mesterskapene som OL, VM og EM så får vi vite forut sportssendingene f.eks. at ”dette programmet er sponset av Adidadas” eller ett eller annet selskap. NRK sier ikke dette bare for å være hyggelig med disse selskapene, de sier det fordi det gir penger i kassen. Videre dersom man slår opp på Tekst-TV eller går inn på NRKs internettsider så blir man overflommet av reklame. Til tross for dette, så sier man at NRK er reklamefri. Jeg har ingen problemer med å forstå at NRK trenger sine inntekter, men måten vi skal betale for dette er utrolig tungvindt, ganske usosialt og ganske irriterende og upopulær blant mange særlig blant studenter og folk med lavere inntekter. Ordningen er tungvindt fordi at de må ha et helt apparat bare for å sende ut regningene om NRK-lisens og ha et helt apparat for å kontrollere folk som ikke betaler lisens om de har TV. Hvor store summer dette er snakk i forbindelese med dette kontroll-apparatet er uvisst, men det må jo være ganske betydelige summer det er snakk om . Derfor må det være bedre at vi betaler dette over skatteseddelen. Grunnen for at jeg mener NRK-lisensen er usosial er at alle må betale uansett inntekt; ja uansett om de er sosialklienter eller har millioninntekter, og samme sum. Man må også betale uansett om man ser på NRK eller ei bare man har TV, og uansett om de får inn NRK eller ei. Det er en kjennsgjerning at flere steder i landet får de ikke inn NRK 2 og 3. Et annet argument som brukes for å bevare NRK-lisensen er at NRK skal være en såkalt allmennkringkaster, noe den ofte ikke er da den ofte sender nesten like mye amerikanske ”såper” og annet ”junk” fra ”over there” som TV2. Skal NRK ha noen funksjon som allmennkringkaster må de sende mer asiatisk, afrikansk, latinamerikansk og syd-europeisk film, og ellers leve opp til intensjonen. Så lenge de ikke er i stand til å gjøre dette og de driver med denne såkalte ”sponsingen” av sportssendinger så bør de bare ta steget fult ut å tillate reklame i sine sendinger slik som TV2, da ville nok NRK kunnet bedre programtilbudet betraktelig, da inntektene ville økt drastisk, til beste for oss alle. Sekundært bør man vudere å kreve inn denne avgiften over skatteseddelen, noe som klart er mer sosialt.

Mathias Reither
Irritert lisensbetaler

(dette innlegget sto på trykk i BA sist torsdag)

Signér opprop om at Christoffersen må gå!

Etter at nyvalgte byråd Øistein Christoffersen uttalte at integrering av innvandrere kan sammenlignes med oppdragelse av hunder og barn, viser han jo bare for hele verden hvilken holdninger han har og at han ikke er verdig en posisjon som skal være byråd for alle bergensere innenfor sitt felt, ikke bare Frpere og etniske nordmenn. Derfor anmoder jeg folk å skrive under på dette oppropet med oppfordning om å få vekk "løs bikkjen" Christoffersen fra Byrådet

mandag, juli 23, 2007

Frp vil ha kunnskapstest for innvandrere som vil stemme

I dagens BA kunne man lese at Frp vil ha kunnskapstest for innvandrere som vil stemme ved årets kommunevalg. Hvis så, da burde man innføre kunnskapstest for alle. Det er jo en kjent sak at Frp-velgere er ikke blant landets glupeste, så da ville det være en "fair" sak å teste Fpr-velgere før de fikk eventuelt stemme. Ja man burde teste alle, men "highscorene" ville vel neppe tilfalt mange Frp-ere.

onsdag, juli 18, 2007

lørdag, juli 14, 2007

Nektet samvær

En iransk venn av meg som heter Reza gjorde slutt på et vanskelig og problematisk samboerforhold med en norsk dame i 2002, sammen har de en sønn som er født i 1998. Fra dag EN startet hun "krig" med notoriske løgner med hjelp av advokat for å vinne rettsaken, overta hus og andre verdier, og påstander om at han er voldelig, islamisk fundementalist, selv om han er passifist, sosialist og ateist. Med hjelp advokat krevde han den daglige omsorgen for sønnen sin i 2003. Men, dessverre på urettferdig grunnlag fikk han av Nordhordaland tingrett i Bergen bare vanlig samvær med sønnen sin. Eks-samboeren eller moren til barnet, advokaten og familien hennes er med i den religiøse sekten Levende Ord. Med hat og for å hevne seg på min venn lurte de alle institusjoner for at han ikke skulle treffer eller snakke med sønnnen sin på over 3 år, til tross for at han er tilkjent samvær av retten som også ga medhold i at han er omsorgsperson. Før bruddet var han taxieier, hadde to ansatte, og en årsinntekt på rundt en halv million. I dag går han på sosialen og jobber ikke, fordi han orker ikke dette som følge av den urettferidghet han har offer for av det norske rettsystem. Til nå har denne saken kostet det norske samfunn rundt 800 000 kroner fordi retten ikke klarer å gi tvangsmult eller tvinge moren til å respektere samsværsretten. Hverken rettssystemet, politiet og barnevernet gjør for å hjelpe han. Dette til tross for at han hadde den beste daglige kontakt med sønnen sin, som alle misunte han for.

Er det på denne måten Norge skal prøve å integrere "våre nye landsmenn" som vi prøver å integrere i det samfunn. Her har vi en mann som er en god far, er ikke voldelig og pleide å på jobb hver dag, og betalte rundt 200 000 kroner i skatt hvert år. Allikevel vil ikke og nekter domstolene å tro ham eller gjøre noe for ham.

Man må tro at rettferdighet og sannhet vil vinne frem til slutt, selv om det tar tid og ventingen er smertefull ham. Av denne grunn ber jeg alle lesere av denne nettsiden skrive under på et opprop for at han skal kunne treffe sin sønn snart. Og ber alle som har muligheten til det å følge opp denne saken. Dersom noen vil vite mer; ta kontakt med undertegnede.

Bygg Metro (T-bane), ikke Bybane!

Lisbeth Iversen vil ha bybane til alle bydeler, noe som ønskes velkommen av undertegnede. Problemet er at slik bybanen er planlagt mot Loddefjord, Åsane og Fyllingsdalen vil det rett og slett gå for seint, særlig mot Åsane og Loddefjord. Det vil gå for seint simpelthen fordi bussforbindelsen og trafikkflyten i dag er så god i disse bydelene, særlig Loddefjord, at en bybane vil være et tilbakesteg. Dette forsterkes ved at ”bybanen” til Loddefjord er planlagt via Fyllingsdalen, og vil da bruke 45 minutter til sentrum, mot ca. 8 minutter i dag hvis tar bussen. Det sier seg selv at mot Loddefjord og Åsane må det brukes ”sterkere lut” for å få folk over på skinnegående kollektivtransport. Løsningen er å legge de videre byggetrinnene for en ”bybane” i tunnel og satse på et metrosystem, samt legge traseén om Laksevåg i tillegg, og ikke bare til Fyllingsdalen og videre til Loddefjord. Et metrosystem vil være gunstigere av flere grunner. For det første vil kjøretiden gå raskere. For det andre vil man slippe de ekspropriasjonsutgiftene. For det tredje vil man slippe de evige høringene som trekker ”bybaneprosjektet” ut i tid, og fordyrer det hele kanskje med flere milliarder, kanskje nærmere fire-fem milliarder. For det fjerde bor folk atskillig mer spredt mot Loddefjord og Åsane, enn i i Fana og Årstad bydeler, slik at det er gunstigere med hensyn til å holde høyere fart i de førstnevnte. For det femte. Anleggskostnadene vil bli kun rundt 15 % høyere enn for bybane, men driftskostnadene vil bli lavere fordi farten øker, mindre ulykker, høyere kapasitet og mindre vedlikehold, og ikke minst lengre levetid. For det sjette. Ved at det drar ut i tid som Bybaneløsning vil kreve, får vi kanskje en ny regjering før banen er ferdig, som er mindre positiv til bybane i 2009 og som kanskje umuliggjør bygging av noe som helst.
Skal vi få en billigst mulig og mest mulig effektiv ”bybane/metro” kan det ikke bygges fort nok, la oss få en lignende maskin som gravde ut Fløyfjellstunnelen; en såkalt ”Madam Felle” og la den gå praktisk talt ”amok” i ”undergrunnen” noen års tid, da vil vi før valget i 2009 har en ferdig utbygd bybane mot Flesland og en metro til Åsane og Loddefjord via Laksevåg og Fyllingsdalen.

Derfor må de partiene som helhjertet er positive til skinnegående kollektivtransportløsninger for Bergen danne Byråd i Bergen etter valget og et slikt alternativ som jeg skisserer må vurderes, slik at vi raskest mulig kan slippe å ”humpe” rundt på bussene i Bergen. Jeg begynner å bli utoldmodig, vi har diskutert dette altfor lenge, på grensen til det patetiske. Nå må det handles fort!.
Mathias Reither

(Dette innlegget sto i BA den 11. juli - teksten i kursiv ble tatt vekk av BA).

Filmen du ser over illustrer at kanskje bybane er en dårlig ide, når alternativet kan være å bygge en Metro eller T-bane i Bergen. Dette illustrer filmen fra Metroen i Barcelona ganske godt, det er noe helt annet enn den trikken man planlegger. Ikke dermed sagt at Bybanen er skritt i rikgtig retning, men litt for slapt etter mine begreper.

fredag, juli 13, 2007

Jobbtabber og nordmenns manglende kulturelle forståelse

På jobben i dag, (ikke i offentlig sektor) surfet jeg litt på nettet og kom over to interessante artikler. Vanligvis pleier jeg ikke å lese noe særlig næringslivsaviser, men dagen i dag gjorde jeg tilfeldigvis det. Den ene omhandler Nordmenns manglende kulturelle forståelse på foretningsreise i utlandet og den andre omhandler Jobbtabber 1, 2 og 3. Dette er om ikke annet artig lesing. I tillegg må man jo ikke glemme artikkelen om "De verste CV-bløffene".

lørdag, juni 30, 2007

Byrådet har ikke kontroll

Med dobbel vanntro registrerer jeg at de som kjøpte Forum kino av Byrådet for bare 7 millioner ifjor, har videresolgt det for 40 millioner kroner. Dette viser at min antagelse om at om ikke Byrådet er inkompetentJ og ikke har kontroll, så er ihvertfall Warloe inkompetent, som skal forvalte kommunens eiendommer. Byrådet med Warloe i spissen har igjen klart det; å ”svi av” store pengebeløp som burde havnet i kommunekassen ved ”utsalg” av kommunale eiendommer. Summen er nå altså kommet opp i 81 millioner som Warloe rent ”tenknisk” har klart å sløse bort, bare den siste måneden. Med i dette regnestykket har vi Kommunehuset på Laksevåg, solgt for bare 49 millioner; 20 milloner under takst for en måned siden. Denne måten Byrådet med Warloe i spissen forvalter fellesskapets eiendommer er kommet helt ut av kontroll, som ikke kan kalles for noe annet enn Gale-Matias. Bystyrerepresentanter for alle partier må handle NÅ og frata Byrådet disse fullmaktene de har om at de kan selge kommunale eiendommer under 100 millioner uten å konsultere Byrstyret. Dette haster og må skje før de selger Gamle Brannstasjon, Gamle Rådhus, og andre signalbygg for slikk og ingenting, eller hva blir det neste?. Skjer ikke dette ber jeg Warloe ta kontakt med undertegnede neste gang han har tenkt å selge en kino under 10 millioner kroner, jeg kunne godt tenke meg å kjøpe en kino, og innredet det til bolig! Poenget mitt er at slike bygg som Kommunehuset på Laksevåg, Brannstasjonen, Forum Kino osv er bygg som tilhører felleskapet, ikke en privatperson eller et firma. Det er dette som er forskjellen mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Høyre mener det meste skal være privat eller aller helst, alt skal være privat, mens AP mener at noe skal og bør være offentlig, slik som disse byggene. Den eneste måten bergenserne kan stoppe denne utviklingen og utsalg av kommunale selskaper som BKK, BIR, TIDE osv er å stemme på Arbeiderpartiet som er den beste garantisten mot at kommunale eiendommer og selskaper ikke blir solgt ut.

Mathias Reither

mandag, juni 11, 2007

Nei til forbud mot hijab i det offentlige rom


Tidligere var jeg tilbøyelig å støtte et ”forbud mot hijab i det offentlige rom”, men det var før jeg visste bedre. Grunnen for dette skifte i standpunkt kom selfølgelig etter å ha reist til Iran og diskutert det med iranske kvinner hva de syntes om hijab. De fleste unge kvinner i Iran kan ikke fordra hijab eller skulle ønske de slapp, og ser på det mer som et symbol enn som tvang. I den grad det er tvang, så er det ikke bare myndighetene som tvinger, men også dem selv. Mange kvinner hiver på seg dette stoffstykket innendørs med en gang det kommer en mann på besøk som ikke er nærmeste familie, selv om det bor ingen menn huset som potensielt skulle tvinge dem til å dekke seg til. Men for de fleste iranske menn, har det liten betydning om deres ektefelle har det på eller ei innendørs. Allikevel dekker mange håret selv om de aldri ber eller er praktiserende muslimer i det hele tatt. Det er med andre ord mye mer kultur, enn tvang som noen vil ha det til. Dette gjelder også i Norge, og det sier de selv, de unge jentene som velger å bære ”hijab” i Norge. Dersom man mot formodning skulle ta feil på dette feltet så tror jeg integreringen vil ha langt dårligere kår med et forbud, enn uten et forbud uansett. Grunnen til det er at hvis det er en bror eller far som tvinger unge innvandrer kvinner i Norge til å bære hijab, vil den logiske konsekvensen av et forbud bli at da vil de tvinge dem til å ikke bevege seg utendørs, nettopp pga. forbudet, og da vil man få en dårligere integrering. Og da er man like langt. Derfor går jeg imot forbud mot ”hijab i det offentlige rom”. Hva Arbeiderpartiet mener om saken er jeg usikker på, men jeg tror nok de er enige med meg, da det er kun Frp med Siv Jensen som vil ha et forbud, noe som etter mine begreper er meget uklokt. Men rent borsett fra det blir mange kvinner vakrere med hijab, så vi burde ikke ha noen problemer med å akseptere hijab.

fredag, juni 08, 2007

Høyre er uetterrettelig og tilslører fakta!


Angrep er ofte det beste forsvar hevdes det, og partiet Høyre praktiserer det til gangs. Både når det gjelder alle gynastikkøvelser i dårlige bortforklaringer som lokale Høyre representanter legger til grunn for å prøve å ”forklare” at kommunens økonomi ikke er helbredet og kommet på offensiven ved helhetlig politikk fra regjeringen Stoltenberg. De fleste Bergensere vet at økte skatteinntekter og større overføringer fra de Rød-grønne til kommunene er årsaken til at Bergen er kommet på offensiven. Ja de fleste har sikkert forståelse også for at det oppleves sårt og tråkig for Høyrefolk, når Erna Solberg hadde muligheten til å gjøre det samme, ville hun og Høyre heller prioritere skattelette til de som har mest for før.

Når det gjelder tilsløring av fakta om årsaken til økte renter for næringslivet og husholdningene har det passert skalaen for litt morsomt og kreative forsøk, til å bli direkte latterlig og usant.

Jan Tore Sanner er Høyres finanspolitiske talsmann og påstår med den største selvfølgelighet at om Høyre hadde sittet i posisjon så hadde renten vært lavere! En glimrende og populistisk påstand, når man ser på hvilke virkemidler som skulle ha gjort det mulig.

Høyre ville kutte i utgiftene på statsbudsjettet med én promille. Dette kaller Sanner et økonomisk opplegg som er bedre tilpasset den økonomiske situasjonen.

Høyre mener også at partiets sparestimulerende tiltak vil dempe presset for økt rente. Partiet vil blant annet utvide ordningen med boligsparing for ungdom og gjeninnføre pensjonssparing med skattefradrag. Problemet er at slik skattesubsidiering av sparing sjelden betyr annet enn at oppsparte midler flyttes. Det bidrar i liten grad til å øke sparingen i samfunnet.

Så ville Sanner og Høyre bedre tilgangen på arbeidskraft for å få en lavere rente? Beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser at de 40.000 arbeidsinnvandrerne fra Polen og andre østeuropeiske land som nå er i Norge, har bidratt til at renten er 0,75 prosentpoeng lavere enn den ellers ville vært. Arbeidsmarkedet trenger altså ganske mange titusener ekstra før det vil bremse sentralbanksjef Svein Gjedrems renteøkninger.

Dagens Næringslivs redaktør uttalte etter Sanners rente påstander, jeg vet ikke om vi skal le? Eller gråte? Ikke godt å si. Kanskje begge deler.

Så disse uttalelsene får vi ta inn over oss på samme måte som vi gjorde når Herman Friele proklamerte at han og Høyre skulle få fart på Bergen?


Jørn Eggum
Bystyrekandidat for Arbeiderpartiet ved valget 2007

torsdag, mai 31, 2007

Iskanten åpner snart


Allerede nå i juni vil en del offentlige kontorer og offentlige tjenestilbud flytte fra Vestkanten til Iskanten. Rundt midten juni flytter Vestkanten Tannlegesenter, Biblioteket og Legevakten/Vestkanten Legesenter over nye og forhåpentelig nye og tidsriktige lokaler. Etter at de har flyttet over dit, vil allikevel byggearbeidet forsette til ut på høsten da vi får en ishokey-hall og curling hall.
Finansieringen av Iskanten har blitt muliggjort ved et spleiselag mellom Vestkanten, Stor-Bergen boligbyggerlag, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Trond Mohn, og garantert også STUI-midler. Dette er mer usikkert. Bygget har ifølge kilder kostet 110 millioner, mens ishallen koster 50 millioner.
Selv om selve ishallen blir å finne i 3. etg., med noe lavt under taket og liten publikumskapasitet, er en slik storstue et velkomment tiltak i Bergen Vest, noe jeg allerede gleder meg til. Jeg får finne frem slipeapparatet og begynne å slipe skjøytene.

onsdag, mai 30, 2007

Historieløse FromeideDet er tydelig at Jan-Ove Fromeide fra demokratene har et sterkt markeringsbehov når han frebrilsk må skrive innlegg i ”summetonen” med påstanden om at ”innvandring er skadelig for Bergen” akkurat som at Bergen er en liten bygd. Fromeide kan umulig ha noe særlig kunnskaper om Bergens historie, for uten innvandring ville Bergen neppe vært det samme som vi kjenner Bergen i dag.

En mengde bergensere av utenlandsk opprinnelse har både i dag og i fortid utmerket seg på en eller annen måte innen politikk, kultur eller næringsliv. Det er nok å nevne navn som Bull, Grieg, Friele, Mowinckel, Rieber osv. Slår han opp i telefonkatalogen for Bergen finner han enda flere ekte bergensknavn av utenlansk opprinnelse. I dag og vår fortid har de vært av tysk, nederlandsk, skotsk eller annen europeisk opprinnelse. I fremtiden vil de kanskje være fra andre deler av verden.

Mens folk andre steder i landet var fiskere og bønder. Så drev bergensere handel med Tyskland, Frankrike, Storbritannia eller Spania allerede fra 1400-tallet. Uten innvandring ville ikke denne handelsvirksomhet vært mulig og Bergen ville både vært fattigere og aldri hatt den posisjonen Bergen i dag har som by. Derfor er det direkte latterlig, useriøst og historieløst av Fromeide å "slenge med kjeften" og påstå at ”innvandring er skadelig for Bergen.” Argumentasjonen hans kunne kanskje virket i en annen by, men ikke i Bergen.

lørdag, mai 26, 2007

Bydelsprogrammet for Laksevåg og Loddefjord vedtatt

For noen uker siden vedtok Loddefjord Arbeiderlag og Laksevåg Arbeidersamfunn i lag et bydelsprogram for kommunevalget 2007 under mottoet ALLE SKAL MED

Loddefjord Arbeiderlag og Laksevåg Arbeidersamfunn i vil i neste Bystyreperiode (2007-2011) prioritere følgende :


 • Sikre nok ressurser til eldreomsorgen. Styrke kvaliteten og tilgangen på hjemmesykepleie –og hjemmehjelpstjenester slik at eldre og pleietrengende, dersom de ønsker det, kan bo lengst mulig hjemme samt øke tilgangen på sykehjemsplasser i bydelen. Arbeide for flere boliger og bofellesskap for utviklingshemmede.
 • Opprette en kommunal servicelinje (buss) mellom indre Laksevåg og Loddefjord-
  området, slik at særlig innbyggerne i indre Laksevåg slipper å ta buss til Bergen
  sentrum for å komme videre til offentlige kontorer i Loddefjord. I dag har en
  Laksevåglinjen som går til Loddefjord på dagtid, men med få avganger.
 • Arbeide for å sikre trygge skoleveier og at arbeidet med utbedring av eksisterende
  skolebygg fortsetter.
 • Videreføre arbeidet med å utbygge trygge gang –og sykkelveier i bydelen. Utbedre
  og oppruste bilveien rundt Hilleren/Mathopen mot Alvøen. Arbeide for å
  redusere gjennomgangstrafikken gjennom Loddefjorddalen.
 • Arbeide for flere barnehageplasser og etablere en åpen barnehage i indre
  Laksevåg.
 • Styrke fritidstilbudet til barn og unge, samt støtte de frivillige organisasjonene i
  bydelen. Bygge flere ballbinger og støtte det videre arbeidet med å få flere baner
  med kunststoffdekke på friidrettsbanen i Alvøen.
 • Opprette en bibliotekfilial og arbeide for et kultur –og forsamlingslokale i indre Laksevåg. Få opprettet en fast scene i bydelsparken i Laksevåg. Styrke kulturtilbudet i bydelen med spesiell vekt på å skape et tilbud for innbyggere med flerkulturell bakgrunn, samt legge til rette for at innvandrere blir raskt integrert og inkludert i bydelen.
 • Jobbe videre med revitaliseringen av indre Laksevåg, bedre parkeringsforholdene for beboerne i området og arbeide for at Fjellveien i indre Laksevåg (B- sykehuset – Øvre Holen) blir realisert. Arbeide for at kommunen kjøper tilbake Laksevåg kommunehus slik at denne kulturhistoriske bygningen igjen kommer i offentlig eie.
 • Vern av bydelens friluftsområder mot videre bebyggelse og respektere de fastlagte markagrensene. Utarbeide en bruks –og verneplan for sjølinjen, samt oppruste nye og eksisterende badeplasser i bydelen i samarbeid med friluftsrådet.
 • Arbeide mot forsøpling i bydelen i samarbeid med private og kommunale aktører. Styrke grønn etat og holdningsskapende arbeid.
 • Sikre rammebetingelser for industrien, slik at den fortsatt kan være lokalisert i bydelen.
  Forlengelse av bybanen til Bergen Vest (Loddefjord og videre mot Drotningsvik).
  Vedrørende ny fastlandsforbindelse mot Sotra vil en arbeide for en tunnelløsning,
  dersom dette er teknisk mulig.
Kaptein Norge

I kjølevannet av saken om salg av kommunehuset, kan det være verdt å se på reklamefilmen "Kaptein Norge" fra forrige valg. Bondevik og Solberg, kan byttes ut med Warloe, som egentlig vil selge alt, Tide, BKK, Fløibanen osv. Sammenligningen med Bergen er høyst relevant.Men valget er ikke 12. september, husk det, men 10. september denne gangen.

Byrådet inkompetent

Jeg leser med vanntro at Byrådet med Warloe i spissen har solgt Kommunehuset på Laksevåg for bare 49 millioner. Dette er ifølge avisen ca. 20 millioner under prisantydning, og samtidig er kommunehuset pusset opp for ca. 28 millioner siden 1999. Med andre ord har Byrådet ”rent teknisk” klart å "svi" av rundt 48 millioner, og tar man med renten på det oppussningen har kostet, blir summen enda høyere. Antar vi så at underskudde i 2003 lå på ca. 900 millioner (som selvsagt er overestimert) og at byrådet egenhendig har klart å kutte med en 1/4 av dette, resten har kommet fra økte overføringer fra staten og gunstige konjunkturer. Med andre ord har byrådet klart å kuttet kommuneøkonomien med rundt 225 millioner. Dette innebærer at Byrådet ved denne eiendomstransaksjonen klart å "svi" av 1/4 av alle de kuttene de har gjort i perioden 2003 til 2007. Dette innebærer at vi har måtte oppleve kutt i kommuneøkonoien i et helt år til ingen nytte, fordi vi har et inkompetent byråd som ikke klarer å få en god pris for kommunehuset på Laksevåg.

For øvrig er jeg helt enig med mine partikollegaer Matre og Lahn Knutsen om at kommunehuset ikke burde vært solgt i det hele tatt uansett pris. Men når de først skulle selge det, så var det et klart "must" at man fikk en god pris, og 20 millioner under prisantydning er ingen god pris, når eiendomsmarkedet for tiden vanligvis gir priser over prisantyding. Byrådet har med andre ord gitt bort en del av kulturarven for en "slikk og ingenting", for så leie det tilbake.

Dette er det mest sannsynlige utfallet, for ifølge antikvariske myndigheter vil det ikke tillates at det bygges balkonger på bygget, noe som selvsagt umuliggjør ombygging til leiligheter. Dermed er bygget dømt å bli som det er til evig tid, og da har de nye eierne bare et valg, å leie det ut til kontorlokaler eller for andre formål av offentlig interesse; og Bergen Kommune vil være den mest sannsynlige leier da de allerede mangler lokaler for flere enheter. For å leie hele bygget på rundt 6000 m2 vil den årlige leien beløpe seg på rundt 6 millioner kroner, hvis vi regner at husleien ligger rundt 1000 kroner pr. m2. Folk må snart skjønne at måten å frigjøre kapital med såkalt "salg-og-tilbakeleie" er et meget tåpelig prinsipp, som svært sjeldent krones med gevinst. I dette tilfellet er det dømt til å mislykkes, fordi, i løpet av 4 år, vil hele gevinsten på 21 millioner være spist opp i husleie for Laksevåg kommunehus.

Derfor må bergenserne sørge for at det sittende byrådet blir fjernet fra byrådskontorene etter valget nå i år, og erstattet med et rødgrønt byråd.

(dette innlegget sto på trykk lørdag den 27. mai i BA, signert av undertegnede)

torsdag, mai 24, 2007

Kampen om SpaniaEndelig har boken "Kampen om Spania" av Anonty Beevor som er en bok av en murstein om den spanske borgerkrigen. Her går forfatteren i detaljer rundt grusomhetene ved fronten, og man kan for den interesserte leser se på et kart frontgrensene i de forskjellige fasene i krigen. Dette må man vel si er det største verket som noen gang er utgitt på norsk om den spanske borgerkrigen fra 1936 til 1939. For en som har lest en mengde bøker tidligere om den spanske borgerkrig under studier i både Madrid og i Bergen, men da bare på spansk. Er denne boken en liten befrielse å få på norsk, selv om jeg mestrer godt spansk. Derfor tror jeg at den vanlig nordmann vil ha stor utbytte av denne boken som aldri før har vært tilgjengelig på norsk.

Å lese Lolita i Tehran
Jeg har akkurat begynt å les boke å "Å lese Lolita i Tehran" av Azar Nafisi som er selvbiografisk, og handler om en kvinne som er professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Tehran, men pga. omstendigheter rundt den Islamske Revolusjonen i 1979 som at hun må bære "hijab" på jobben, sier opp sin stilling som litteraturforeleser, og begynner å undervise en nøye utvalgt gruppe av kvinnelige studenter hjemme hver torsdag formiddag. På disse torsdagene leser, analyserer og diskuterer de boken Lolita av Vladmir Nabokov. Disse samlingene kan en si er bare et alibi for å skrive om hvordan det var å leve i den Islamske Republikken i tiåret mellom revolusjonen og frem til midten av 1990-tallet eller deromkring. I boken sier hovedpersonen at "å leve i den Islamske Republikken (på den tiden, red. anm) var som å ha sex med en mann man avskyr." Videre er det en rekke sitater fra begynnelsen av boken som vitner en del om hvordan hovedpersonen Azar opplever livet i den Islamske Republikk. Det første sitatet jeg vil trekke frem er sitatet som er som følger: "Det er ingenting sa Manna i forhold til hva som skjedde med vennnene til søsteren på Amir Kabir Polytekniske Skole. I lunchpausen stod tre av jentene ute i skolegåren og spise epler. De fikk reprimade av vaktene: De bet alfor forførisk i eplene!" Er det virkelig mulig å bite i et eple forførisk??
Det andre sitatet som er verdt å trekke frem er sitatet fra selve revolusjonen hvor en del kinoer blir brent av Khomeinis folk og man kan lese følgende: "Vi er ikke i mot film" erklerte ayatollah Khomeini da han håndlangere satte fyr på kinoene, "vi er imot prostitusjon""
Hallo! Hva har film og prostitusjon med hverandre å gjøre. Selvfølgelig kan det jo være at kinoene viste porno?
Siste sitatet jeg vil ta med er som følger: Siden fortalte Nima at sønnen til en venn av ham, en tiåring hadde våktnet, helt skrekkslagen og fortalt at han hadde en "ulovlig drøm". Han hadde drømt at han hadde vært på stranden sammen med noen menn og kvinner som hadde kysset hverandre, og hadde ikke vissthva han skulle gjøre. Han gjentok for foreldrene at han hadde ulovlige drømmer. Ulovlige drømmer!! Ha, ha. Hva er det for noe.
Boken viser at det er ikke bare politikken som er det største problemet, men at myndighetene for ca. 10 år siden, ikke lot folk ha frithet i Iran. De ville ikke bare kontrollere politikken, men også hva de tenkte og hva de gjorde hjemme, hva de gikk med under sin islamske bekledning osv. En kan si at Iran før var mer lik Taliban, da. Dette i motsetning til i dag, hvor man ser lite av dette. Boken for meg personlig, gjør at jeg forstår mer og mer hvorfor iranere av i dag reagerer slik og slik på ting. Det er en sterk bok, en emosjonell bok for en som har bånd til Iran. Bok får meg til å forstå hvorfor mange kvinner i Iran flyktet til utlandet fra slutten av 1980-tallet. De orket ikke å leve hvor alt var tvang. For en nordmann vet jeg ikke hvordan en vil reagere, men jeg tror nok mange vil like boken.
Boke avbefales på det sterkeste, selv om jeg bare såvidt har begynt på boken.
.

onsdag, mai 23, 2007

Følger ikke byrådet med?

Dagen før 17. mai vedtok byrådet å selge kommunehuset på Laksevåg. 15. mai hadde AP gruppemøte og bestemte der å gjøre en siste henvendelse til byrådet om at Aps bystyregruppe gikk imot salg av kommunehuset.

Det som er oppsiktsvekkende fra byrådets side, er at byrådsleder Mæland hevder at det er merkelig at engasjementet først kommer nå, når det er over et år siden de plukket ut kommunehuset som et mulig salgsobjekt.

Følger ikke byrådet med på hva som rører seg blant vanlige folk i bydelene? Leser de ikke aviser? Har de ikke fått med seg protestene fra innbyggere, lokallag, velforeninger og kulturhistoriske foreninger både i saken om komunnehuset og ikke minst om nedleggelsen av biblioteket som var lokalisert i bygget? Har ikke byrådet fått med seg at Aps representant i Bergen Bygg og Eiendom stemte nei til å legge kommunehuset ut for salg? Leser de alle sakspapirer like overfladisk eller er det bare i denne saken de har skummet papirene?

Helge Farestveit i Gamle Laksevåg Velforening tar ikke for hardt i når han sier at det er tull når Monica Mæland sier at protestene på salget kommer for sent. Protestene har vært der hele tiden, både formelt og uformelt. Men byrådet har lagt det døve øret til. Kommunehuset skulle selges, for enhver priser viser det seg nå. Først ble det pusset opp for 27,6 milliner og nå solgt for 49 millioner som for øvrig er 21 millioner under prisantydning. Finansbyråd Henning Warloe sine argumenter om at Bergen har behov for kapital og at de derfor må selge, holder ikke vann. Takket være den rødgrønne regjeringen har Bergen kommune aldri vært i en bedre økonomisk situasjon enn nå.

Det er slett ikke av nød byrådet selger, men av rene ideologiske årsaker. Det er et fattig byråd vi har, som ikke evner å tenke kulturhistorisk og litt lengre enn til neste budsjettpost.

Dette med pris har aldri vært avgjørende for Aps holdning til salg eller ikke. Vi har hele tiden ment at bygget i seg selv har en kulturhistorisk verdi og at det er en viktig del av Laksevågs nære historie som er verdt å ta vare på. Kommunehuset burde derfor forsatt vært i offentlig eie og kunne f.eks. blitt brukt som kulturhus og forsamlingslokale i bydelen, huset en bibliotekfilial, benyttet som kontorlokaler (kommunen har underskudd på egne kontorlokaler i dag) og til annen kommunal og lokal anvendelse. I stedet velger altså byrådet å selge for deretter å inngå en leieavtale med de nye eierne. Har ikke byrådet fått med seg at det er mer økonomisk å eie enn å leie?

Ap i Bergen har årsmøtevedtak fra februar 2007 på at kommunehuset på Laksevåg ikke skal selges. Laksevåg Arbeidersamfunn og Loddefjord Arbeiderlag vil nå kjempe for at kommunen kjøper tilbake kommunehuset. Kan kommunen selge, kan også kommunen kjøpe. Laksevåg kommunehus må tilbake i offentlig eie.

Kari Lahn Knudsen
leder Laksevåg Arbeidersamfunn

Odd Inge Matre
leder Loddefjord Arbeiderlag

(dette innlegget sto på trykk den 23. mai i Bergensavisen)

tirsdag, mai 22, 2007

FRPs OMSORGSBLØFF

Frp vil privatisere helse -og omsorgstjenestene, sette alt ut på anbud og vi skal så fint få velge fra øverste hylle. Stat og kommune skal betale, selvfølgelig, uansett hva det koster. For dette vil koste, det er vel ingen som tror at private firmaer vil jobbe gratis. Nei, de skal ha sitt overskudd - noen skal tjene penger på dette.

Samtidig vil FrP sette ned skatter og avgifter, staten får altså mindre inntekter inn til å finansiere dette. Løsningen til FrP er hele tiden mere bruk av oljepenger. Men alt i dag brukes mesteparten av oljeinntektene fortløpende. Resten settes inn i pensjonsfondet, som skal sikre fremtidige trygde -og pensjonsutbetalinger. I tillegg til å sette dette overstyr, vil mere bruk av oljeinntekter lett kunne føre til en overoppheting av økonomien, med påfølgende pris - og renteoppgang og økt arbeidsledighet.

Et annet moment er mangelen på helsepersonell som ikke ser ut til å bekymre FrP. Ikke kan vi ta personell fra andre europeiske land, for de har de samme problemer som vi har. Ikke vil FrP ha økt innvandring, så heller ikke her er det noe å hente.

Nei, FrPs løsninger på dette holder ikke vann - heller ikke på dette området. Ved en storstilt privatisering vil vi få enda mere mangel på omsorgsarbeidere og det vil bare bli de med mye penger i lommeboka som kan velge fra "øverste hylle".

Odd Inge Matre, Bystyrekandidat for Ap i Bergen (og leder Loddefjord Arbeiderlag)
(dette innlegget sto på trykk den 12. mai i Bergensavisen)

Tide lite kreativ

Tides nye ruter er lite spenstige og kreative for å gjøre bussen til et alternativ til bilen for folk flest. Den eneste ”nyvinngen” Tide klarer å presentere er å gi en del ruter i Bergen Vest nye nummere.

Det de heller skulle gjort var å sette opp gjennomgående linjer mellom Loddefjord og Fana / Åsane med avganger jevnlig, f.eks. en gang i timen, samt øke frekvensen på Laksvåglinjen fra Sentrum til Loddefjord via Laksevåg f.eks. til hver halvtime, som utmerket godt kunne tatt en ”svipptur” begge veier til Haukeland Sykehus. Slik det er i dag må folk som bor på Indre Laksevåg reise til sentrum for så reise til Loddefjord fordi frekvensen i dette området til Loddefjord er for lav, med avganger bare hver time.

Og folk som arbeider på Haukeland sykehus som bor i Loddefjord, bruker ofte en time til og fra jobb. Med flere avganger til Haukeland Sykehus vil de kunne redusere reisetiden med en time. Dette vil jo klart førte til mindre trafikk på veiene, da flere ville valgt å ta bussen fremfor bilen.

Samme konsekvensen vil man nok få ved å opprette gjennomgående linjer til Fana og Åsane fra Loddefjord. Dette fordi mange som i dag arbeider i Loddefjord og bor i Fana eller i Åsane vice-versa, vil da i større grad velge å ta bussen framfor bilen.

Dette i motsetning til i dag da majoriteten nok tar bilen til jobb fordi man må skifte buss i sentrum, med ofte lange ventetider dersom ”timingen” er dårlig. De bussrutene som Tide nå har presentert er bare med på å opprettholde trafikken på et høyt nivå, noe Bergen som miljøby ikk er er tjent med. Derfor må Tide straks begynne å gå i ”tenkeboksen” for lansering av nye kreative og ”nyvinnende” ruter mellom Bergen Vest og Fana / Åsane.

Gjør de ikke dette må politikerne begynne å reagere, og innse at det finnes en del av Bergen som heter Loddefjord, da alle andre bydeler har et mye bedre tilbud med gjennomgående linjer, men ikke Loddefjord.

(dette innlegget sto søndagens BA)

søndag, mai 06, 2007

Iran har ikke atomvåpen (og vil ikke få det i overskuelig fremtid heller)

I gårsdagens Bergens Tidende fikk vi bekreftelsen som jeg alltid har ment, at Iran ikke har noen atomvåpen. I gårsdagens Bergens Tidende kunne man lese intervju med Scott Ritter * som var FNs våpeninspektør i Irak fra 1991 til 1998 før Hans Blix overtok. Han uttaler at Iran har ikke atomvåpen. I BT kan man lese følgende:

"I 2006 skrev han boken: "Mål Iran: Sannheten om Det Hvites Hus' planer for et regimeskifte". Der beskriver han hvordan Bush-administrasjonens endelige mål med Iran er å fjerne prestestyret. På samme måte som det endelige målet var å fjerne Saddam Hussein i Irak.
Hvorfor han er like sikker på at Iran ikke har atomvåpenprogram som han var sikker på at Saddam ikke hadde masseødeleggelsesvåpen?
- Atomvåpen kommer ikke ut av ingenting, derfor er jeg sikker. I fjor sa CIA at Iran er 7-10 år unna å ha atomvåpen. Det betyr at de ikke har noen ting nå, det vil ta mange år å utvikle slike våpen, sier Scott Ritter.
- Dessuten. sier han, Irans religiøse leder, Ali Khamenei, har utstedt en fatwa om at atomvåpen er uforenlig med islam: han er en seriøs figur, hvorfor skal vi ikke tro på ham?"

Når en av verdens fremste eksperter på atomvåpen uttaler at Iran ikke har atomvåpen, samt at Irans leder (egentlige leder) Ali Khamenei har utstedt en en fatwa mot at atomvåpen så må vi tro at det er et faktum at Irans hensikter med å utvikle atomkraft er å sørge for nok strømforsyning i landet, ikke å utvikle atomvåpen.

Videre gjøres dette sannsynlig av det faktum at Irans befolkning har siden siste folketelling i 1996 økt sin befolkning med over 16 millioner innbygger. Dette impliserer selvsagt at kraftforbruket i landet har økt like mye og vel så det, samtidig som vi også vet at landet har opplevd en formiddabel økonomisk vekst de siste 10-15 årene. Derfor har Iran brukt opp alle sine muligheter innenfor fornybar energi som vannkraft og har funnet ut at bruk av oljekraft fører til en uholdbar forurensning i landet som allerede, ihvertfall i de store byene, under altfor store megder utslipp av kullos og eksos som følge av bl.a. en meget tett trafikk. Dette har myndighetene også begynt å gjøre noe med ved at de allerede har bygget metro i Tehran, og metroen i Esfahan allerede er under bygging, og det planlegges i disse dager å anlegge en nye jernbanelinje mellom storbyene Esfahan og Tehran som vil bruke ca. 90 minutter på de 400 km fra Esfahan til Tehran. Dette skulle være indikasjoner på at den Islamske Republikken tar har begynt å ta miljøproblemene på alvor, og derfor vil gå over fra oljekraft til atomkraft, men også for øke kraftproduksjonen.

Så konklusjonen om at Iran har atomvåpen er totalt feil, men bygger utelukkene på et ønske om å fjerne prestestyret i Iran, som selvsagt hadde vært bra for iranere flest. Men Bush må slutte med sine vikarierende argumenter når hensikten er en helt annen en frykten for at Iran skal ha atomvåpen. Alle visste vel forut for den siste Gulfkrigen at Saddam ikke hadde atomvåpen, det var vel ingen som trodde at han hadde det??

*Desverre finnes det ikke noen link til artikkelen i Bergens Tidende

lørdag, april 28, 2007

Miljøpolitikk

Det snakkes så mye om norsk miljøpolitikk at den er så ille. Man kan imidlertid trøste seg med at det er adskillig verre andre steder. I denne forbindelse kom jeg over en miljørapport for Iran med fokus på hovedstaden Tehran. Det er interssant og sjokkerende lesing.

Det står f.eks. :

"The biggest environmental problem Iran currently faces is air pollution, especially in the capital city of Tehran, but also in regional cities like Tabriz. About 1.5 million tons of pollutants are produced in Tehran annually, with carbon monoxide from car exhaust making up a large percentage of these pollutants. Most of Tehran's nearly 2 million cars are over 20 years old, with poor fuel efficiency and lacking catalytic converters and the ability to use lead-free gasoline. Many of these cars are domestically produced Paykans, manufactured by the Iran Khodro company. Leaky engines and cars spewing black smoke are a familiar sight contributing to the city's hazardous air pollution, as well as its infamous traffic snarls"

Og noe særlig bedre er det ikke andre steder i Iran, eller i andre land regionen som i Syria etter hva jeg har hørt er det enda verre. Selvsagt er det ikke noe argument for at vi skal forurense så mye vi vil, men det er et klart argument for at internasjonalt arbeid er veldig viktig. I denne forbindelse bør Norge arbeide for en økt miljøbevisshet i land som Iran, Syria og en mengde andre land i den "tredje verden" som har en hassardiøs biltrafikk som får vår rushtrafikk til å fremstå som en fredag-formiddag der (Fredag er deres Søndag). Dessuten vil nok et miljøsamarbeid med disse landene på sikt føre til en økt demokratisering og ikke minst muligheter til påvirke landene til en økt demokratisering.

torsdag, april 26, 2007

Opprop: Stans krigshissingen mot Iran!

Jeg hadde tenkt å lage et opprop mot krigshissingen mot Iran, men så var det en som hadde gjort det allerede. Denne krigshissingen mot Iran mener jeg er ganske så utidig, da både USA og mange andre land har atomvåpen, og at det finnes i verden 31 land på verdensbasis som har atomkraft. Da er det litt merkelig at Iran ikke skal ha lov til å ha atomkraft. Eneste grunn til at USA ikke vil at Iran skal ha atomkraft er ikke som de sier, at de ikke skal kunne skaffe seg atomvåpen, men fordi Iran ikke offisielt er en venn av USA, og intet mer. Derfor anmoder jeg alle om å skrive under på dette oppropet på følgende adresse: http://www.opprop.no/opprop.php?id=iran

lørdag, april 21, 2007

Esfahan er halve verden

Etter å ha vært i Iran i en måned har jeg laget en video som viser noe av det jeg så som en slags musikkvideo med Benyamin Bahadoris musikk, som du kan se ved å klikke her.

torsdag, april 19, 2007

Medias betydning for vår virkelighetsoppfatning og dobbelmoral

Etter å ha tilbrakt en måned i den islamske republikken Iran blir jeg mer og mer klar over hvor sterkt mediene skaper vår virkelighetsoppfatning. Mens mediene i Norge beskrev konflikten mellom Iran og Storbritannia nærmest som en krigstilstand om disse 15 marineoffiserene, ble hele saken beskrevet i Iran som Irans fulle rett da de vitterlig hadde beveget seg inn i iranske farvann. Det siste er mest innlysende da de irakiske farvann utgjørbare noen få kilometer av kyststripen utenfor Chat-al-Arab. Samtidig som norske medier beskrev dette som en krigstilstand hadde disse marineoffiserene fått instrukser fra Tony Blair om å si til mediene uansett i etterkant at de ble behandlet dårlig av Iran, mens de vitterlig fikk rikelig med mat og en seng å sove. Greit nok måtte den ene kvinnen ta på seg hijab.

Videre har det i alle år rådet en oppfatning om at det er en boikott av Iran fra USAs side. Det er ingenting som tyder på det når man besøker landet. Å si at landet flommer over av amerikanske produkter er vel å ta sterkt i, men at det finnes en mengde amerikanske produkter i vanlig salg i Iran er en kjennsgjerning som ikke kan tilbakevises. I Iran finner man ihvertfall Pepsi, Coca Cola, Malboro, Winston og restaurantkjeden "Kentucky Fried and Chicken". Det er nok bare tidsspørsmål før McDonald også etablerer seg i Iran.

En iraner jeg snakket med hadde bodd i USA i 37 år, fortalte meg at han hadde kommet til Iran for 4 år siden som følge av at han hadde blitt "headhuntet" av den iranske regjering ved hjelp av et samarbeid mellom den amerikanske regjering og den iranske regjering. Grunnen til dette var at de trengte en flygerinstruktør som han da arbeidt som i ca. 2 år før han ikke ville arbeide mer for den iranske regjering, og ble værende i Iran.

Samtidig har vi i friskt minne okkupasjonen av den amerikanske ambassaden i 1981, da alle gislene ble sluppet fri samme dag som Ronald Reagan ble innsatt som president. Hvorfor?

Fordi det forekom en avtale mellom Reagan og den iranske regjering. Allikevel har vi i årevis blitt "ført bak lyset" med den hensikt til å få oss til å tro at USA boikotter Iran.

Nå har vi også denne atomsaken hvor USA med Bush i spissen prøver å få oss til å tro at USA ønsker å angripe Iran. Dette er neppe sannheten for USA trenger ikke angripe Iran, når den folkelige støtten til "regimet" nærmest er lik null eller veldig liten. I den måneden jeg var i Iran fant jeg ikke en eneste person som sa at de likte regjeringen og dette kunne de si til og med "på åpen gate" uten noen konsekvenser. Så hvis USA ville, kunne de støttet opposisjonen, veltet regimet. Men de ville risikere at de fikk en regjering som ville selg den iranske oljen dyrere til en ugustigere pris. Derfor vil ikke USA velte regimet i Iran på samme måte som de veltet shaen i 1979, da de blant annet gikk inn å "betalte bazareierne" for at de skulle gjøre opprør mot shaen.

Så avslutningsvis kan man jo stille seg spørsmålet; er det noe boikott av Cuba da? Jeg vet ikke, jeg har ikke vært på Cuba, men jeg velger å tro at det er et sterkt samarbeid mellom Washington og Habana uten at vi har detaljer rundt dette.

lørdag, mars 24, 2007

Bergens Tidende og Aftenposten sensurert på enkelte nettkafeer i Iran

Etter å ha vært i Iran en uke, stakk jeg innom en internettkafe hvor følgende fikk jeg opp når jeg prøvde å lese Bergens Tidende på nett>
Det samme skjedde når jeg ville lese Aftenposten. Grunnen til dette er ukjent men man kan jo stille to hypotesere. Det ene er disse tegningene, fordi BT samarbeider med Jyllandsposten og det andre må vi ta som et kompliment, at bergensere er store i kjeften. At de sensurerer Aftenpsten må bygge på en misforsoppfatning fra iranske myndigheter. Det skal legges til at ved innlogging hjemme hos noen, forekommer ikke denne sensuren. Hele saken er litt merklelig, da BT og Aftenposten er to seriøse aviser, mens VG og Dagbladet ikke opplever denne sensuren i Iran.

lørdag, mars 17, 2007

Kunststoffdekke på friidrettsbanen i Alvøen under legging


Loddefjord Arbeiderlag vedtok nå i januar at vi ville jobbe for at det ble lagt kunststoffdekke på friidrettsbanen i Alvøen. Men det er tydelig at Loddefjord Idrettslag har kommet oss i forkjøpet, for i følge nettsidene til Loddefjord Idrettslag har de alt begynt opprustning av Alvøbanen, hvor to av banene på friidrettsbanen vil få fast dekke. Imidlertid er dette litt i det minste laget etter mine begreper. Alle seks eller åtte banene burde hatt fast dekke. Dette er selvsagt et økonomisk spørsmål. Hovedargumentet mitt for at alle løpebanene skal få fast dekke eller kunststoffdekke er at da kan man arrangere internationale og nasjonale stevner, og banen vil klart tiltrekke seg utøvere fra våre nabokommuner i vest. Og ikke minst, det vil være enda mer stimulerende for friidrettsmiljøet i Bergen Vest.

torsdag, mars 15, 2007

Nouruz - iransk nyttår nær forestående


De som hadde håpet på flere oppdateringer på denne bloggen den neste måneden vil nok bli skuffet. Grunnen er at jeg reiser til Iran kommende søndag for å feire Iransk nyttår eller Nouruz som det heter på persisk som betyr "nydag", og jeg blir i en måned. Året man går inn i Iran er 1386 som har sitt ugangspunkt i marsjen mot Medina i 622 e. Kr. Det iranske nyttår må ikke sammenlignes med det islamske nyttår, da Nouruz er en urgammel tradisjon fra Mesopotamia. I gamel Mesopotamia feiret de nyttår temmelig på samme tid på året for ca. 3-4000 år siden. Den første dagen i det iranske nyttår er 21. mars.

Interessant link: Om Nouruz i Wikipedia på tysk

Eller på engelsk ved hjelp av oversettelsesgenerator fra tysk

fredag, mars 09, 2007

Nå sørger høyresiden

I dag tok det omsider slutt på "såpeoperaen" Yssen-Valla, og høyresiden sørger som en følge av at Gerd-Liv Valla gikk av som LO-leder. Buhh, buhh, buhh. Ja hvorfor skal de sørge, vil sikkert noen lure på? Grunnen er enkel, for hva skal de gjøre nå? Nå kan de ikke lenger snakke om "overstatsminister" eller "Norges egentlige statsminister" og de har ikke minst mistet et viktig retorisk poeng for høyresiden mot AP. For AP kan man forsiktig si at dagen i dag er en gledens dag, for det er jo ikke noe tvil om at Valla har gjort mye skade på AP. Utgangspunktet for samarbeidet mellom LO og AP er tosidig. For det første på grunn av interessefelleskap og for det andre for at man mener at å samarbeide med LO vil være en fordel for AP. Tiden etter valget har vel ikke dette samarbeidet med LO vært en fordel for AP, takket være Valla.

Vallas avgang vil slå positivt ut på meningsmålingene for AP, særlig hvis man finner en kompetent ny LO-leder.

tirsdag, mars 06, 2007

Møte om forsatt "Borgelig" Byråd i Bergen

Folkets Hus partilag inviterer til møte for alle partimedlemmer torsdag 15. mars, klokken 18.00 i AOF sine lokaler, 5. etasje, Folkets Hus.

Tema: Borgerlig byråd

Hva har fire år med et høyrestyrt byråd ført til for byens innbyggere?

Hva kan vi vente dersom vi ikke får et skifte ved høstens valg?

Innleder: byrådslederkandidat Terje Ohnstad

onsdag, februar 28, 2007

Fremskrittspartiet på ville veier

I Fremskrittspartiets program på side 62 står følgende ”All offentlig støtte til barnefamiliene, herunder kontantstøtte, barnehagesubsidier og fødselspenger skal samles i én ytelse, nemlig en øket barnetrygd”. Skulle dette bli innført ville det betydd en katastrofe både for målet om full barnehagedekning, mer likestilling og en god eldreomsorg.

Grunnen til dette er at konsekvensen av Fremskrittspartiets forslag vil bli at svært mange kvinner vill garantert velge å være hjemme med sine barn, for mange sikkert et gode, for andre tvertimot, fordi det vil føre til at mange barn vil ikke få muligheten til sosial omgang med andre barn. Dette vil garantert bli gjeldene for kvinner som arbeider i tunge omsorgsyrker innen eldreomsorgen og helsevesenet. Dermed ville man over natten få store problemer med å bemanne landets sykehjem, gamlehjem og andre helseinstitusjoner, man vil sende kvinnene tilbake til ”kjøkkenbenken” og mange barnehager vil måtte legge ned fordi de ikke har nok barn til å fylle barnehagene, selv om man i ”teorien” vil få full barnehagedekning men bare for de som har råd til å unnvære ca. 8000 kroner i måneden som det koster å ”drifte” en barnehageplass. Problemstillingen om ”valgfrihet for hvem?” vil bli enda mer aktuell med en ”utvidet barnetrygd” enn ved bare ”kontantstøtten”. Svaret vil under alle omstendigheter bli at de som velger barnehageplass for sine barn vil være de rike og velstående, vi andre vil neppe velge barnehageplass for våre barn fordi differansen mellom å motta en ”utvidet barnetrygd og å sende barnet i barnehage vil bli ca. 10 000 kroner pr. måned, som for mange barnefamiler utgjør en betydelig sum penger.

Dette forslaget kan virke vel og bra i teorien, men det er tydelig at Fremskrittspartiet her ikke har tenkt på de vidtgående konsekvenser av sine forslag og det viser klart at Fremskrittspartiets politikk er useriøs, særlig når de sier at de er for likestilling og en god eldreomsorg, men ved det deres politikk motarbeider de både likestillingen og en god eldreomsorg.

(Dette innlegget fikk undertegnede på trykk i Bergensavisen i dag)

mandag, februar 26, 2007

Inkonsekvens av Frp


I Fremskrittspartiets partiprogram står det følgende: ”Fremskrittspartiet tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på rase, kjønn, religion eller etnisk opprinnelse”.

Men hva gjør de; de foreslår blant annet at kontantstøtten bare skal forbeholdes nordmenn. De foreslår å stoppe all støtte til vaksineprogram rundt omkring i verden inntil alle norske barn er vaksinert og de er imot innvandring. Hvor ble dere sterke ”avstandtagelse” fra forskjellsbehandling av mennesker basert på rase, religion eller etnisk opprinnlese av, kan Frp svare på dette? Eller er de hyklere, for å slå blest om egen politikk.
(Dette innlegget sto på trykk i Summetonen i Bergensavisen i dag, det blir jo spennende å se om noen i Frp gidder å svare??)

onsdag, februar 21, 2007

Vinglepolitikk

– Nå i høst innførte byrådet piggdekkavgiften, og bare noen dager senere kom det utspill fra byrådet om at avgiften skulle avvikles neste budsjettår – altså vinteren 2007-2008. Man kan jo lure på hva slag politikk det er Byrådet bedriver? Det er i hvert fall en vinglepolitikk. Skal de følge samme mønsteret så vil de hvis de vinner valget i år; først avvikle eiendomsskatten, så innføre den igjen, så kanskje avvikle den igjen. Den slags vinglepolitikk som byrådet bedriver, kan ikke befolkningen i Bergen være tjent med, derfor vil et bedre alternativ være å stemme Arbeiderpartiet inn i byrådskontorene i september.

Dette innlegget sto på trykk i BA den 16. februar

Unge Høyre mer opptatt av Kongen enn politikk

Tilfeldigvis var jeg innom hjemmesiden til Unge Høyre av ren nysjerrighet, og hva fant jeg; en opplysning som jeg forsåvedt viste; at Kongen fyller 75 år. At et politisk parti eller en politisk ungdomsorganisasjon er skal opplyse om at Kongen fyller 75 år, får ihvertfall meg til å trekke på smilebåndene. Dette viser kanskje at Høyre er mer royalistiske enn Arbeiderpartiet.

Bush – en notorisk løgnerUSAs president George W. Bush er en trassig notorisk løgner. I løpet av hele hans presidentperiode har han løyet både til det amerikanske folk og verden for øvrig, spesielt etter atentate mot tvillingtårnene i New York den 11. september 2001. Fra da av, har han brukt løgn systematisk med propaganda formål.

Når han den 14. september 2005 presenterte sannheten om Irak på Woodrow Wilson senteret, studiesenter i Washington, innrømmet han at opplysningene som etterettningen hadde skaffe seg om masseødleggelsesvåpen i Irak, var feilaktige og løgn. Ikke hadde Irak denne typen våpen, heller ikke den irakiske hær, den fjerde største i verden, og Saddam Hussein representerte ingen internasjonal trussel, og Bush visste det hele tiden.

I virkeligheten, disse falske forsikringer var en del av et maskineri og forgiftet proganda apparat, ledet av en gruppe psykopatiske fundementalister, rundt Bush(Cheney, Rumsfeld, Rice, Ashcroft, Ridge, Wolfowitz, Perle, Feith, Bolton), godkjent av ham (Bush), CIA og Pentagon. Formålet var å lage en intern enighet for å innvadere og ødlegge Irak, og dermed tilrøve seg deres oljeforekomster, tjene seg rik på gjenoppbyggingen og forandre det geopolitiske kartet i Midtøsten og i den Persiske Gulf.

Propagandarådgiverne til Bush, vet at kriger glemmer man fort og lett, og at generelt, militæraksjoners rekkevidde krever en tidlig propagandafase ved hjelp av massemediene. Av denne grunn, forut for de nykolonialistiske krigene i Afghanistan og Irak, brukte man massemediene som underholdningsformål, for å lure folk og rettferdiggjøre deres raserende operasjoner i disse to landene.

24. september 2001, før invasjonen av Afghanistan, en amerikansk tjenestemann avslørte for Washington Post at ”feilinformasjonskrigen av stor intensitet” ble etterhvert å ”lyge” til pressen, hvor man satte nye, strenge grenser for informasjon. Man satte også igang en økende kampanje for å forsikre lojalitet (patriotisme) til journalistene under militæraksjone mot Talibanregimet. Dagen etter, forsvarsminister Donald Rumsfeld forklarte følgende: ”Det kunne være omstendigheter hvor det er nødvendig å ofre sannheten” til massemediene, og tvinge på dem en ”informasjonskampanje fra operasjonene”. Journalisten spør da: ”og som en del av den psykologiske krigføringen mot fieden, Pentagon kunne spre falsk informasjon?”. Til dette sier at: ”Jeg antar man kan ikke vite dette med sikkerhet”.

I februar 2002 fikk man vite at Pentagon, hadde opprettet et kontor som hadde til oppgave å spre ”falsk informasjon” i utlandet på en overlagt måte, og brukte spesielle kanaler for å skjule dets opprinnelse eller dets offisielle karakter, som en del av en kamp om informasjonen.

New York Times (19.2.2002) mener at som en del av den psykologiske krigen og tildekkede operasjoner, laget av millitære etteretningseksperter, det nye Kontoret for Strategisk Innflytelse (SIO) dannet av Pentagon etter 11. september 2001, ”plantet” de ”svart” propaganda (overlagte løgner), feilinformasjon og ”hvit” propaganda (sann og troverdig informasjon, informasjon som er til fordel for USA og deres mål) til journalister og utenlandske medier, for å påvirke den internasjonale offentlige opinion og utenlandske regjeringer, like mye vennskapelige og fiendtelige.

SIO avhenger av ”Forsvarssekretæriatet for Spesialoperasjoner og Operasjoner med Lav Intensitet”. Funsjonene til SIO er bl.a. å utvikle løgnteknikker, psykologiske aktiviteter, radioverføringer og nettangrep på datanettverk, med det formål å lure fieden og påvirke den nasjonale som den internasjonale opinon.

Derfor, komedien om det antatte irakiske atomarsenalet hvor Bush tok ansvaret, og som feilaktig førte til en ”etterettningsfeil”, var en montasje hvor Bush deltok direkte. Løgnen var en del av et imperialistisk redskap.

Utenriksminister Condoleezza Rice løy, da hun i begynnelsenav desember 2005, før hun reiste til ”det gamle Europa” for å gjøre en rundreise, nektet på eksistensen av hemmelige flygninger utført av CIA, for å transportere bortførte terrorister, hvor noen av de ble drept og andre torturerte i et nettverk av hemmelige fengsler i mer enn 40 land.

Noam Chomsky sier at: ”USA er en skikkelig ”pøbel stat”, en kriminell stat som bruker vold og statsterrorisme i internasjonale affærer. Skandalen med flygningene til CIA, gjør det klart, at USA har forgrepet seg på suvereniteten i luftrommet og lover i mange europeiske land. Bush og hans tilhengere skjuler seg i en sump av løgner.

På bakgrunn av dette, så er sannsynligheten opp mot hundre prosent at Bush sin påstand om at ”Iran er en fare for verdensfreden”, er en ren konspiratorisk løgn, som ihvertfall vi i Norge ikke bør ta særlig seriøst. Dessuten, kan man være tilbøyelig, å være noe enig i SVs påstand om at USA er den største trussel mot verdensfreden, uten det skulle bety at man skulle gå innfor å bryte de diplomatiske forbindelsene med USA. Vi kan godt samarbeide med USA, men vi behøver ikke være amerikanernes trofaste hund.

*Kilde: den mexikanske avisen La Jornada
Kan du spansk, kan du lese det her .

søndag, februar 04, 2007

Tause Frp

Når FRPere får lov til å diskutere sine favorittemaer som innvandring og bompenger er de så skrivefør og snakksalige som bare det. Men når de blir bedt om å presisere noe i deres partiprogram som f.eks. ”kutt i overinger til private” er de tause som østers. Undertegnede og en rekke andre i Arbeiderpartiet har prøvd å få svar på dette, men uten resultat.
Problemet er at de ikke vil avdekke deres egentlige hensikter; fjerning av studiestøtten, reduksjon av pensjonene, behovsprøving av barnetrygden og fjerning av en rekke offentlige støtteordninger mange FRP-velger nyter godt av. FRP-velgere må gjerne stemme FRP, men de må være klar over at en rekke støtteordninger som enten de selv, deres barn eller deres foreldre nyter godt av vil bli fjernet dersom FRP får for mye makt, og ihvertfall hvis de kommer til makten enten det er snakk om byrådsmakt eller regjeringsmakt. Derfor anbefaler jeg på det sterkeste alle som vurderer Frp, å finlese programmet.

Frie kommentarer

Jeg har nå åpnet for frie kommentarer på denne bloggen slik at alle kan poste sine kommentarer. Men ikke vent at det blir mye å kommentere fremover. Imidlertid oppfordrer jeg alle til å la være med anonyme innlegg, da det for debatten, i den grad det er noe debatt, er bedre at man bruker en fornuftig identiet, helst fornavn; man har intet å frykte her, uansett hva man skulle mene.

tirsdag, januar 30, 2007

Årsmøte i Arbeiderpartiet i Bergen

Arbeiderpartiet i Bergen vil den 10. februar 2007 avholde sitt årsmøte i Bergen Kongressenter, som vel er det samme som Scandic Hotel. Som tradisjonen pleier å være har det kommet inn en mengde forslag fra de forskjellige partilagene. Blant forslagene som man kan trekke frem er at Loddefjord Arbeiderlag går inn for kunststoffdekke på friidrettsbanen i Alvøen. Av andre forslag er at Norge skal trekke seg ut av Venezuela, og forbud mot Pelsdyroppdrett, og mange andre forslag. Forslagene i sin helhet kan man se på linken over.

Forslagene til Loddefjord Arbeiderlag har sendt inn kan du også se, og de kan du se her.
Og uttalelser fra redaksjonskomiteen ved Årsmøte kan du lese her.

søndag, januar 28, 2007

Iransk musikk på siden - Benyamin BahadoriSom dere sikker har lagt merke til spiller denne siden nå musikk; iransk musikk. Grunnen til det er at jeg eksperimenterte litt, så fikk jeg lagt ut musikk på siden. Musikken er av Benyamin Bahadori som er utrolig propular i Iran for tiden, og har en egen hjemmeside for den interesserte leser . Er man interessert i iransk musikk, kan man både kopiere mp3 koden for bruk på egen hjemmeside, høre og laste ned musikken i MP3 format på denne siden som jeg linker her. Ikke bare Benyamin Bahadori, men også en mengde andre iranske musikere.
Det er også mulig å se video av megastjernen Shoreh Solati fra California / Iran som under her.

tirsdag, januar 23, 2007

Jeg fant, jeg fant....på Internett

Fra tid til annen blir det på diverse blogger diskutert om Høyre har støttet eller ikke støttet totalitære regimer. Men en kort leting på Internett bekrefter bare vår antagelse om at de har støttet totalitære regimer. Følgende fant jeg, uten at jeg referer til hvilke sider det er snakk om:

"Aftenposten beskrev fascistenes "fredelige revolusjon" i Italia i lyse toner. Rimeligvis, ettersom parlamentarismen "allerede er utslitt" og "forsumper det politiske liv". "Vor tid savner «mannen», en ene, den villende", heter det 2.5.1925.

«Det var folkets sunde sans som reiste sig mot parlamentarismens-unationale udskeielser" , forklarer avisen, - "Det borgerlige samfund er allikevel ikke at spøke med. Kommunistene bør tage sig i akt i alle lande. (..) Også i vort eget land vil det skje, hvis det bliver nødvendig."(1.nov.1922)

Etter at Johs. Nesse overtar som redaktør i 1929, dreier avisen fra den utilslørte sympati overfor fascismen, til tesen om demokrati "under normale forhold". Det forhindrer ikke at avisen drev en hard kamp mot retten til fagforeninger og arbeidslediges stemmerett. Og utenriksredaktør Konstad holder fortsatt stø kurs når de spanske fascistene knuser den lovlig valgte regjering i Spania:

"Ellers er det å si om opprøret at det er Spanias beste elementer som står bak det. (..) De såkalte «opprørere og rebeller" er ikke banditter, men Spanias hederlige borgerskap med militæret i spissen, som prøver å redde fedrelandet fra å være en galeanstalt, et lovløshetens rike, hvor enhver forbrytelse tolereres.» 29.7.1936.

"De gode bolsjeviker som er mestre i propagandakunst, visste meget vil at intet ville gjøre sterkere inntrykk på et godttroende borgerskap enn om man kunne få lagt skylden for Madrids ødeleggelser på General Franco." 27.11.1936

Konstad, som også var utenriksmedarbeider i Morgenbladet, beskrev Hitler slik:

"Han har slått kommunisterne med deres egne midler - terror mot terror.Men i så måte har vi ingen medlidenhet med dem. (..)Nazismen er det logiske og naturnødvendige svar på marxismen. Og forsåvidt kan Hitler ha rett i at Europa burde være ham taknemlig for hans kamp mot kommunismen - hvordan så dommen om ham ellers måtte falle ut" (9.3.1933)

Redaktør Nesse leverte flere analyser av årsaken til nazismen. De røper en temmelig valen tiltro til demokratiet som statsform: "

Vel og merke er dette hva Aftenposten og Morgenbladet skrev, men de var like lojal mot Høyre som Arbeiderbladet var det mot AP i 1930-årene. Feilen AP gjorde under Nygårdsvold under den spanske borgerkrig, var å ikke foreta seg noe i årene 1936-1936, man han var ikke alene i datidens Europa. Men å hylle Franco, var det selvsagt ikke snakk om. Det eneste landet som støtte republikanerne i Spania var Sovjet.

Jo mer dere på Høyresiden holder på med sin retorikk om at de aldri har støttet totalitære regimer, jo mer får man lyst til å grave opp mer, så jeg anbefaler Høyrefolk, å la være denne retorikken. Høyre støttet både Franco og Musilini. Men de har også indirekte støttet en rekke andre regimer, ihvertfall moralsk som Augosto Pinochet hvor man flere steder kan lese at Pinochet forhindret kaoset i Chile. Det er det mest hyklerske man kan høre. Fortell dette til familiene til de torturerte og forsvunnete, da kan vedkommende regne med å få en mitt mellom øynene.

Når Lars Sponheim uler i skogen!

- Er det faglig-politiske samarbeidet etter 100 års virke noe du nylig har registrert Lars? Bør vi ikke skille mellom hva Gerd Liv Valla mener, og hva LO får gjennomført. Meninger må hun få lov til å ha på samme måte som alle andre, eller? Dette er et samarbeid mellom to selvstendige organisasjoner som har bygget opp det norske samfunnet, eller glemt det også Lars?Det vi har lært av sykelønnssaken, er at det er utfordrene å være Arbeiderpartiet i regjering når LO og NHO går sammen. Men ellers har vi et demokrati som er gjennomhullet av lobbyvirksomhet på alle kanter.Hvis du kjære statsmann Lars Sponheim vil fremstå som den liberale tenkeren du drømmer om å være, da burde du gjort det når du satt på fanget til Erna Solberg og Høyre i regjering. Ikke tisket og visket i de lukkete rom på frokost møter med kapitalistene, som utøvet innflytelse på deres regjerings politikk .....eller det var vel bare meningsutveksling, når din borgerlige regjering og de velformuede konspirerte på bakrommet?Men Lars, ta heller opp disse temaene og diskuterer de med dyrene på gården, og ikke i den dagsaktuelle samfunnsdebatten.

Jørn Henning Eggum

Kilde: www.dna.no/bergen

Nytt Subdomene

Loddefjord Arbeiderlags nettavis har fått eget subdomene under www.loddefjord.org som er http://nettavis.loddefjord.org . Skriver du denne adressen vil du komme direkte til denne siden, og skriver du bare www.loddefjord.org vil du kommet til de ordinære nettsidene til Loddefjord Arbeiderlag.

søndag, januar 21, 2007

- Det er sammen vi er sterke!

Harald Stanghelle, Lars Sponheim (i Holmgang på TV2 Onsdag) og alle andre som ønsker at båndene mellom Ap og fagbevegelsen må bli løsere, tar grunnleggende feil. Det er ikke bare ledelsen av organisasjonene, men også vi på ”grasrota” som ønsker dette tette samarbeidet. Derfor kom det sterkere tilbake (fra grunnplanet i organisasjonene) for noen år sidenog bidro til valgseieren i 2005.

Når dette gjelder den såkalte Yssen-saken, så tenderer det nå nærmest til mobbing mot LO-leder Gerd-Liv Valla. Begge sider har sikkert ”litt rett og mye feil”, men en skal ikke se bort fra at det fra Yssens side ligger skjulte agendaer. Jeg tror ingenting på at Yssen er noe ”persilleblad” som lar seg mobbe på arbeidsplassen sin av sin arbeidsgiver, uten å kunne si ifra internt og eventuelt kunne bruke tillitsmannsapparatet og/eller verneombudet.

Sponheim og resten av høyresiden i norsk politikk bruker nå denne saken for alt hva den er verdt og ønsker selvfølgelig å splitte fagbevegelsen og Ap. Men nettopp nå, når det ”blåser som verst”, trenger vi dette samarbeidet, og de borgelige partiene skal ikke lykkes i sine bestrebelser.

Det er sammen vi er sterke, og det skal det forsatt være fremover!

Odd Inge Matre
Leder i Loddefjord Arbeiderlag

(Dette innlegget sto på trykk i Bergensavisen den 20. januar 2007)

søndag, januar 14, 2007

Løsning på trafikkproblemene i Bergen

Hver gang man har bygget en ny motorveg i Bergen, har dette ført til at flere har begynt å bruke bilen. På denne måten bare øker og øker trafikken. Derfor er eneste løsningen for å få bukt med trafikkproblemene å redusere den allmenne vegstandarden i Bergen til slik det var på 1950-tallet, slik at folk blir tvunget til å ta i bruk offentlige transportmidler, sykle og gå der de skal og folk blir tvunget til å bosette seg i det minste i den bydelen de arbeider. Dette i motsetning til i dag da veldig mange bor i en bydel og arbeider i en helt annen, noe som selvsagt skaper dette trafikkaoset og en enorm økning av trafikken, som man ser enkelte steder i Bergen, særlig på strekningen Loddefjord – Sandsli. I tillegg kunne man på de stedene hvor man har fire felt i hver kjøreretning bare fjerne det ene feltet i hver retning og bygge et høyhastighetstog ved siden av motorvegene, og da hadde man sluppet denne runddansen med høringer og utredninger i bybanesaken, og ”vips” så hadde man hatt et offentlig transportsystem for 2000-tallet, og en transportsystem for privatbilisme a la 1950-tallet.

Dette innleggget sto på trykk i søndagens BA i summetonen, signert "mann fra Loddefjord" som er undertegnede.

FRP går tilbake!

Ifølge en notis i fredagens BA står følgende:

Fremskrittpartiet går merkbart tilbake viser meningsmålingen som AC Nielsen har gjort for Avisenes Nyhetsbyrå. Frp får 26,6 prosent på det politiske barometer. Siv Jensen må dermed notere en tilbakegang på 2,1 prosentpoeng siden målingen i november. På den annen side får AP 31,1 prosent, en fremgang på 1,2 prosentpoeng siden november. Høyre går frem 1,1 prosentpoeng og får 15,9 prosentpoeng. For de andre partiene er det bare mindre endringer.

Kilde: BA

onsdag, januar 10, 2007

Flytoget må legges om Loddefjord

I Bergens Tidende den 8. januar 2007 kunne man lese at NSB fremdeles ”leker” med tanken om å bygge "flytog" fra Bergen sentrum til Flesland via Fana. Problemet er at et flytog fra sentrum mot Fana og Flesland, utvilsomt vil konkurrere med Bybanen når den kommer, selv om et flytog utvilsomt vil gå mye raskere enn Bybanen.

Derfor mener jeg at politikerne i Bergen må arbeide for å få NSB på andre tanker. Disse andre tankene må være at dersom NSB insisterer på å bygge dette flytoget, så må de begynne å tenke tanken om å legge den i tunnel fra Bergen sentrum, til Kjøkkelvik i Loddefjord, deretter sydover via Vestkanten, Bjørndalsskogen, Søreide og til Flesland.

På denne måten vil man få med seg en av Bergens største arbeidsplasser; Håkonsvern og man har da muligheten i fremtiden å strekke en flytoglinje til Askøy og Sotra. Dette vil vil gi store ringvirkninger for både Bergen Vest – og for omegnskommunene Askøy og Sotra, fordi det vil klart redusere behovet for privatbilismen mellom Askøy / Sotra og Sandsli, når man en gang i fremtiden kan ta flytoget mellom Sartor og Sandsli på 10 minutter og vil være helt avgjørende for å få folk i Bergen Vest over fra buss / privatbil til skinnegående kollektivtrafikk, da en Bybane til Loddefjord vil være en ”sinker” mellom Loddefjord og Bergen sentrum i forhold til buss, da Bybanen vil gå via Fyllingsdalen, mens bussen går i direktelinje som et flytog. Et flytog via Loddefjord, vil ikke bare være til fordel for folk i Bergen-Vest, men også for folk sydlige Fana, da det vil være av underordnet betydning for dem om flytoget går via Fana eller Loddefjord, når de skal til sentrum.

Dette vil klart skape ringvirkninger, men jeg ser ikke at NSBs planer om å legge flytoget mellom Bergen sentrum og Flesland via Fana vil gi noen spesielle ringvirkninger da et flytog der vil konkurrere med Bybanen, og bidra sterkt til at Bybaneprosjektet vil bli mindre vellykket. .

Mathias Reither

Dette innlegget sto på trykk i dagens BA.

tirsdag, januar 09, 2007

Mitt værste mareritt!

Jeg hadde et forferdelig mareritt i natt!


Jeg drømte at jeg meldte meg inn i Krf!!

søndag, januar 07, 2007

Hvordan jeg sluttet å røyke!

Mange som røyker, strever med å slutte å røyke, noen prøver røykeplaster, andre nikotintyggegumme og andre hypnose. Men ingen av de er så effektive som den måten jeg sluttet på.

Jeg sluttet ved at jeg en dag i november 2004, skulle sette meg ned på balkongen for å ta en røyk, så falt stolplaten av, og jeg falt igjennom stolen, slik at jeg ikke kunne reise meg opp uten at stolen fulgte etter. Dette skadet selvfølgelig ryggen, men førte til at jeg begynte å tenke at røykingen kunne skadet noe mer enn ryggen, derfor gikk jeg så til innkjøp av boken "Den enkle måten å slutte å røyke på", jeg var tydelig motivert for å slutte, for tre uker senere sluttet jeg og siden har jeg aldri røykt.

Min surrealistiske fortid

Jeg gikk noen gamle malerier nå i helgen, og jeg kom over noen av mine "surrealistiske mesterverk", vel, mesterverk er vel litt drøyt. Dere får dømme selv.Kommentar: Klistrelappen "MAD" betyr ikk gal, men er en forkortelse for Madrid. Denne fikk jeg på flyplassen i Madrid. I dobbel forstan blir man jo i dette maleriet minne på at man er i Spanias hovedstad, eller at tankene går dit, hvor det står skrevet "La capital española".
På de grønne strekene, går de politiske sympatiene i en viss retning, den går klart til "independistas" på Kanariøyene, hvor det står "Independencia Canarias".
Så har man biten av Malboropakken, som sier ikke noe annet enn at jeg røykte malboro på den tiden. Nå røyker jeg ingenting, jeg har sluttet.
Kommentar: Dette bilder kan en si symboliserer mer. Midt i ser, alle Eifeltårnet i Paris. Under, ser man en liten pappbit, dette er en metrobillett fra Paris, og så ser man biten av Camel. Videre ser man over Eifeltårnet hvilken holdninger jeg hadde på den tiden til Europa. For med russiske bokstaver står det over Eifeltårnet; Europa. Under Eifeltårnet, er en bit fra en spansk avis med annonser for virksomheter som vi helst ikke bør nevne. Kirken til venstre skal visst være Peterskirken i Roma, som på sett og vis er et slags symbol på Europa. Øvest til venstre ser man et kart over sydlige Eurpa, men Spania i sentrum. Dette viser klart mitt syn på Europa på den tiden, rundt 1989-1990.
Kommentar: Dette bildet er en klar inspirasjon fra Picassos Guernica. Oksen, den grønne er den samme som i Guernica. Så har man altså et uklipp av en teaterannonse fra Madrid, og utklipp av logoen til tidligere Bergens Sporveier a/s. Jeg var tydelig forutseende for jeg har alltid vært i mot alle fusjonene siden den gang.
Bildet viser også at jeg jeg følte sterk kjærlighet på den tiden, noe senere rundt 1995, da jeg ble kjent med min kone. Derfor står det på spansk "amor" (kjærlighet) over står det "locura" (galskap) og på persisk "divane" (galskap". Jeg tror ikke jeg mente det var galskap denne kjærligheten, men at den var sterk, og den er det fremdeles selvom årene er gått.

onsdag, desember 20, 2006

Esfahan - En kulturby en av de vakreste byer i verden

Til ære for min kone Maryam fikk jeg lyst til å presentere hennes hjemby Esfahan, som er noe mye mer en tildekkete kvinner og muallaher som befolker byens gater; det er kultur og historie som går hånd i hånd. Se denne videoen: http://video.google.com/videoplay?docid=-2649214426279600597&q=iran+and+esfahan&hl=en

søndag, desember 17, 2006

Boken til Eli Hagen; perfekt for den gjennomsnittlige Frp-velger


Jeg bladde nettopp gjennom boken til Eli Hagen om Carl I. Hagen, og noe som virkelig slo meg var hvor perfekt denne boken er laget for den gjennomsnittlige Frp-velger.Boken er inndelt i en mengde kapitler på høyst 5-8 sider, nok for den jevne Frp-velger per dag.
På denne måten kan de lese et kapittel hver dag og bli ferdig på en 3 ukers tid.Dette innlegget sto på trykk i BA den 17.12.2006.

Etter at dette sto på trykk fikk jeg følgende melding fra en ivrig Frp-velger:

Er du bare naiv og veldig dum, eller er du fullstendig hjernedød....

Jeg har funnet ut hvor vedkommende bor og hva vedkommende heter uten jeg skal røpe det for leserne, men kuriositeten er at ifølge www.bergenskart.no så ekisterer det ikke no hus på den adressen hvor vedkommende Frp-velger eller medlem bor. Muligens bor vedkommende i telt! Ikke rart han skriver meldigner til meg. Han har vel ikke annet å ta seg til.

mandag, desember 11, 2006

Hvorfor er privat eierskap så jævli viktig??

På flere blåblogger kan man lese sutringen over at staten er medeiere i en mengde selskaper, og flere av dem er eierandelen oppe i 100 %. Blåbloggerne tror hele tiden at alt blir så mye bedre om Røkke, Hagen, Whilhelmsen, Friele eller en Døsvig eier disse selskapene.

Det argumenteres med at næringslivet må drive med det de er god på, og det er å drive ”butikk”, og at politikerne må drive med det de er god på. Man kan jo ikke være uenig i det, men jeg tror de lever på en illusjon hvis de tror at i styrerommene til de statseideselskapene sitter det tett i tett med politikerne.

Jeg gikk i gjennom en del av selskapene som staten eier for å se hvem som faktisk sitter i styrene, her fant jeg faktisk bare to politikere; en tidligere finansminister og en ordfører. Ellers var det mange med tung kompetanse innen næringsliv og finansvesen i styrene.

Så dere blåbloggere bør ikke klage så mye, for statens eierskap forvaltes på beste måte. Derfor kan man ha grunn for å påstå at her lukter det litt av særinteresser blant dere ”kapitaleiende” blåbloggere. Dere har vel lyst til å kjøpe dere en styreplass i DnBnor eller i Statoil. Det er vel der problemet ligger, ikke at staten eier så og så mange aksjer i en del selskaper. For hvert eneste blogginnlegg om offenltig eierskap og hva staten eier, så stiller jeg spørsmålet”Blir det så mye bedre om en eller annen Friele, Mohn, Røkke eller Døsvig eier et eller flere av disse selskapene som er i offentlig eie?”. Ikke en gang har jeg fått noe svar i retning av ”Jo, det blir jo mye bedre da”. Ingen har faktisk svart meg til nå. Dette bekrefter jo bare min antagelse om at her lukter det særinteresser, og intet annet.

Jeg for min del syntes det er bra at offentlige har eierandeler i en rekke norske selskaper, ikke fordi jeg har en veldig kollektivistisk atltruistisk tankegang, men med tanke på konsekvensene dersom staten ikke har aksjerandeler i DnBnor, Statkraft, Telenor, Kongsberggruppen osv. Konsekvensen i et fritt marked kan utmerket bli at Deutche Bank eller Barkley Bank kjøper opp DnBnor eller at France Telecom kjøper hele Telenor. Vi vet fra før at med større enheter blir tjenestene ikke alltid billigere og bedre, heller tvert imot, som oftest.

mandag, november 27, 2006

Start eget flyselskapI dag kunne man lese i en rekke medier at det skjedde en flyulykke syd for Teheran, og i den forbindelse diskuterte jeg med min iranske ektefelle om Iran Air hadde flere eller færre ulykker enn europeiske flyselskaper. For å dokumentere det kom jeg over en side på internett hvor man kan kjøpe seg et fly, ikke bare et lite to-seters fly, også store passagerfly. I denne forbindelse, dersom noen av våre "kapitaleiende" "venner" i Høyre har lyst å starte eget flyselskap kan de bare gå inn på denne siden. F.eks. kan de få kjøpt en Boeing i Thailand for nette sum av 10 millioner $, eller ca. 70 millioner kroner. Bare til orientering!